Slovak English German Hungarian
поздравления с новорожденным
Cenník výkonov poskytovaných nad rámec úhrady zdravotnými poisťovňami –platný od 1.1.2014
    Závodná preventívna prehliadka - nerizikové pracoviská ...  16,00 €
    Závodná preventívna prehliadka - rizikové pracoviská ...  20,00 €
    Preventívna prehliadka vodiča ...  16,00 €
    Preventívna prehliadka držiteľa zbrojného pasu ...  25,00 €
    Potvrdenie na administratívne účely ...  5,00 €
    Vypísanie správy o zdravotnom stave pre súd, orgány činné v trestnom konaní ...  16,00 €
    Potvrdenie prihlášky na vysokú školu ...  5,00 €
    Potvrdenie pred nástupom na kúpeľnú liečbu ...  2,00 €
    Vystavenie PN a lístka na peniaze u nezamestnaných a pri strate ...  1,00 €
    Vystavenie náhradného receptu / napr. pri jeho strate / ...  1,00 €
    Vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu na žiadosť pacienta ...  10,00 €
    Obnovenie zdravotného preukazu /bez prehliadky/ ...  5,00 €
    Vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení soc. služieb ...  8,00 €
    Vystavenie odporúčania na preradenie na inú prácu ...  5,00 €
    Potvrdenie tlačiva o návšteve lekára ...  1,00 €
    Vyšetrenie kapilárnej glykémie na žiadosť pacienta ...  3,00 €
    Vyšetrenie stolice na OK na žiadosť pacienta /mimo preventívnej prehliadky/ ...  6,00 €
    Test na prítomnosť Ag Helicobacter pylori v stolici ...  12,00 €
    Aplikácia injekcií pre pacienta nepatriaceho do našej ambulancie (i.m., i.v.) ...  3,00 €
    Odber krvi neindikovaný našou ambulanciou ...  2,00 €
    Aplikácia injekcií neindikovaných našou ambulanciou – 1 injekcia ...  1,00 €
    Nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne ...  20,00 €
    Celoročná platba EU poistencov, ktorých ponechávame v evidencii ...  22,00 €
    Zapožičanie tlakomera na 7 dní ...  5,00 €
    Kopírovanie 1 strana ...  0,50 €
    Objednanie pacienta na presný čas ...  9,00 €
    Objednanie pacienta na presný čas / dôchodci / ...  5,00 €
    Vyšetrenie pacienta mimo ordinačných hodín ...  20,00 €
    Rúško - prevencia šírenia infekčných ochorení ...  0,20 €
    Aplikácia i.v. infúzií – 1 infúzia ...  6,00 €
    Aplikácia i.v. infúzie s vysokodávkovaným vitamínom C -1.infúzia ...  30,00 €
 

 

 

 

   

MUDr. Lucia GajdošováLekárska prax:

 
- ukončila Lekársku fakultu UK Bratislava

- prax na internom oddelení, na koronárnej jednotke a na internej ambulancii

- atestačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo

- privátna ambulancia od roku 2011

Dôslednosť     

Starostlivosť

Ochota               

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union poisťovňa